شهید سید مصطفی خمینی در حوزه علمیه قم: او استادی استثنایی بود
40 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) ابان 1385 - شماره 12 )(3 صفحه - از 14 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی