اختیارات حاکم و حقوق شهروندی/ جستاری در تزاحم اختیارات حاکم با حقوق شهرندان
59 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 29 بهمن 1382 - شماره 14 (2 صفحه - از 10 تا 11)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی